Kamień Pomorski i Wolin dostały pieniądze na Internet

Władze woj. zachodniopomorskiego podpisały umowy o dofinansowaniu dwóch projektów dotyczących budowy infrastruktur Internetu szerokopasmowego w Kamieniu Pomorskim i Wolinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.


Władze woj. zachodniopomorskiego podpisały umowy o dofinansowaniu dwóch projektów dotyczących budowy infrastruktur Internetu szerokopasmowego w Kamieniu Pomorskim i Wolinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dzięki dofinansowaniu w ramach RPO WZ powstaną teleinformatyczne sieci szerokopasmowe w Gminie Wolin i Gminie Kamień Pomorski.

- Bardzo się cieszę, że na gościnnej ziemi kamieńskiej możemy sfinalizować starania dwóch gmin, które skutecznie aplikowały o pieniądze na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jako województwo staramy się, by tzw. białe plamy pod względem dostępu do internetu zniknęły z naszego terenu. Cieszy mnie, że gminy mają świadomość, jak wielki potencjał tkwi w dobrej infrastrukturze. Pragnę pogratulować włodarzom Kamienia Pomorskiego i Wolina, że rozumieją przyszłość - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Wicemarszałek Andrzej Jakubowski podkreślił, że oba samorządy znalazły się w elitarnym gronie 14 beneficjentów, którzy zdobyli środki w zakończonym niedawno konkursie w ramach Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Łatwego dostępu do internetu oczekują nie tylko nasi mieszkańcy, ale także turyści i kuracjusze, którzy spędzają tu urlop czy leczą się w naszych sanatoriach. W naszych gminach goście są przez przez cały rok - mówił burmistrz Kamienia Pomorskiego, Bronisław Karpiński.

Całkowita wartość projektu dotyczącego Gminy Wolin to 1 400 000 zł, z czego dofinansowanie z RPO WZ wyniesie 1 049 077,50 zł. Infrastruktura będzie podzielona funkcyjnie na sieć miejską MAN zbudowaną na terenie miasta Wolin, sieć WAN działającą na terenie gminy oraz centrum zarządzania siecią zlokalizowaną w budynku Urzędu Miasta.

Inwestycja w Gminie Kamień Pomorski osiągnie całkowitą wartość 1 995 772,72 zł, w tym ze środków RPO WZ pochodzić będzie 1 495 907,04 zł.

Celem bezpośrednim projektów jest polepszenie dostępu do Internetu, co wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności obszarów obu gmin.

Źródło: Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego