Jak Pisz spożytkuje 47 milionów zł na Internet

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowanie otrzymały 52 wnioski na łączną wartość 116 mln zł. Rekordzistą jest Gmina Pisz, która wnioskowała i otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 mln zł na projekt pt. „PISZ ONLINE-rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz”.


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowanie otrzymały 52 wnioski na łączną wartość 116 mln zł. Rekordzistą jest Gmina Pisz, która wnioskowała i otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 mln zł na projekt pt. „PISZ ONLINE-rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz”.

Całkowita wartość projektu, to prawie 53 mln zł. Wydatki inwestycyjne zostały w projekcie oszacowane na 47 mln zł.

Co będzie zrobione?

W ramach projektu zostaną wybudowane sieci światłowodowe zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, które swoim zasięgiem obejmą wszystkie miejscowości w Gminie Pisz. Każdy mieszkaniec będzie miał umożliwiony dostęp do Internetu. Dodatkowo dla rodzin spełniających określone wymogi Programu zostaną zakupione komputery oraz zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu. Projekt zakłada również przeprowadzenie szkoleń informatycznych. Obiekty takie jak szkoły i świetlice wiejskie wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy i dostęp do szerokopasmowego internetu. Zostaną wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenia, w których ten sprzęt będzie dostępny. W każdym punkcie będzie dostępny sprzęt informatyczny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt swoim zasięgiem obejmie wszystkich mieszkańców Gminy Pisz. Dotychczas z uwagi na to, że Gmina jest rozległa oraz w 80 proc. zalesiona były problemy z odbiorem radiowym na znacznym jej obszarze. Do większości miejscowości nie było możliwości dotarcia z Internetem. Projekt, dzięki temu że przewiduje wybudowanie około 160km sieci światłowodowych uzupełnionych w kilku miejscowościach o radiową sieć dostępową w technologii Wi-Fi, da możliwość wszystkim mieszkańcom Gminy Pisz na podłączenie do szerokopasmowego Internetu.

Jakie korzyści będą mieli mieszkańcy z projektu?

Projekt „PISZ ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz”, to nie tylko dostęp do Internetu. Wybudowana sieć światłowodowa będzie mogła być wykorzystana do kolejnych inwestycji teleinformatycznych. Taka sieć z szybkim łączem może być wykorzystana np. do monitoringu miasta i gminy.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W każdej jednostce organizacyjnej Gminy Pisz (szkołach i świetlicach wiejskich) zostanie udostępniony sprzęt komputerowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kiedy będzie wykonany projekt?

Realizacja całego projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014. Przygotowanie dokumentacji projektowej, prace budowlane i instalacyjne, budowa sieci zaplanowane są na lata 2011-2013.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Pisz