Internet w Szczebrzeszynie

Za kilkanaście dni mieszkańcy gminy Szczebrzeszyn będą mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu - informuje Dziennik Wschodni.


Za kilkanaście dni mieszkańcy gminy Szczebrzeszyn będą mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu - informuje Dziennik Wschodni.

W ramach projektu pod nazwą "Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn” tworzona jest właśnie sieć szerokopasmowego internetu. Wkrótce zainstalowana zostanie stacja bazowa w technologii WiMAX oraz 33 punkty tzw. "hotspoty', które będą udostępniały internet.

Pierwsze nadajniki zainstalowano już m.in. na dachu budynku ratusza i na jednym z bloków komunalnych.

– Docelowo dostęp do bezpłatnego internetu będzie miało co najmniej 98 procent mieszkańców gminy – zapewnia gazetę Marian Mazur, burmistrz Szczebrzeszyna. – Internet będzie jednak wolniejszy niż u pozostałych dostawców, bo nie chcemy robić konkurencji komercyjnym podmiotom.

W ramach tego samego projektu stworzony zostanie także gminny portal internetowy, który będzie promował walory kulturowe, turystyczne i gospodarcze gminy Szczebrzeszyn.

Ponadto na terenie gminy ustawionych zostanie 5 infomatów z systemem informacji turystyczno-promocyjnej. Staną one w : budynku Urzędu Miejskiego, Miejskiej Bibliotece, księgarni "Chrząszcz", Miejskim Domu Kultury i w ośrodku wypoczynkowym w Kawęczynku.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 094 050 zł, w tym 85 % dofinansowania (930 707,50 zł). Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 - Społeczeństwo Informacyjne.

Źródło: Dziennik Wschodni