Hotspoty uatrakcyjnią rekreację w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin dostał o dofinansownaie na projekt "Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina” (Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WZ). Celem bezpośrednim tego projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do sieci Internet na terenie najatrakcyjniejszych i najczęściej wykorzystywanych rekreacyjnie obszarów Lasów Miejskich Szczecina. Docelowo inwestycja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miasta


Gmina Miasto Szczecin dostał o dofinansownaie na projekt "Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina” (Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WZ). Celem bezpośrednim tego projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do sieci Internet na terenie najatrakcyjniejszych i najczęściej wykorzystywanych rekreacyjnie obszarów Lasów Miejskich Szczecina. Docelowo inwestycja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miasta.

Koszt całkowity projektu wynosi niemal pół miliona złotych - dofinansowanie ze środków RPO WZ wyniosło 371 100 złotych.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykorzystaniu technologii WiFi w celu zrealizowania usługi HotSpot - 16 anten w 11 punktach. Do zasilenia sygnałem planowanych do pokrycia Internetem obszarów oraz budynków zaplanowano wykorzystanie technologii światłowodowej oraz radiowej.

Gmina Miasto Szczecin – beneficjent projektu - wyodrębniła dwie lokalizacje, które uzyskają dostąp do bezprzewodowego Internetu – będą to rekreacyjne tereny przy jeziorze Szmaragdowym (prawobrzeże Szczecina) oraz przy jeziorze Głębokie (lewobrzeże). W tych dwóch lokacjach zostaną uruchomione punkty bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Termin rozpoczęcia inwestycji to październik 2011 r., zakończenie planowane jest na lipiec 2012 roku.

Źródło: Urząd Miasta w Szczecinie