Dolnośląska sieć regionalna z zatwierdzonym cennikiem

Dolnośląska sieć regionalna z zatwierdzonym cennikiem

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej operatora DSS o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej”, w której zatwierdził cennik hurtowy zaproponowany przez firmę Fondlar, operatora infrastruktury DSS.


UKE unzał m.in. że w przypadku usługi dzierżawy ciemnego włókna światłowodowego opłata (100 zł/km/mies.) za dzierżawę jednego włókna w warstwie dystrybucyjnej sieci DSS stanowi dolny limit w przedziale opłat rynkowych za analogiczne usługi, które dla przebiegów pozamiejskich kształtują się w zakresie od 100 do 160 zł/km/mies.

Dodatkowo oferta ramowa w ramach rozwiązań elastyczności cenowej dla dzierżawy ciemnych włókien, podobnie jak w przypadku usług transmisyjnych, przewiduje opusty związane z dotychczasową dostępnością infrastruktury telekomunikacyjnej, co należy uznać za korzystne z punktu widzenia pobudzania inwestycji w białych plamach. Fondlar w przypadku sprzedaży ciemnych włókien oferuje opust terytorialny (w zależności od typu miejscowości) do 20 proc. i lojalnościowy (okres trwania umowy) także do 20 proc.

- Aktualnie kończymy prace nad nową stroną internetową, na której umieścimy wszystkie niezbędne informacje i ruszamy ze sprzedażą usług. Nowa strona będzie dostępna od 7 marca - informuje Eugeniusz Kowalik, prezes Fondlaru

Źródło: UKE, własne