Darmowy internet w Zgorzelcu

Pod koniec ubiegłego roku władze miasta w Zgorzelcu uruchomiły usługę darmowego Internetu. Na razie dostęp do darmowego (tzw. socjalnego) Internetu mają mieszkańcy dwóch wyznaczonych na terenie miasta stref.


W chwili obecnej świadczona usługa ma charakter testowy, a umowa z firmą OrNet została zawarta na rok. W tym czasie zostanie podjęta decyzja o ewentualnej kontynuacji tego typu działań, lub ich całkowitym zaniechaniu. Jak podje serwis Zgorzelec.info na razie z usługi tej korzysta tylko 1% mieszkańców miasta. Dlaczego? Na forum pod adresem: http://www.zgorzelec.info/index.php?k_d=27&id=3971&long&t=news2b skarżą się oni, żę usługa działa bardzo wolno.

Jak podje serwis Zgorzelec.info na terenie powiatu prowadzona jest jeszcze jedna inicjatywa związana z rozbudową sieci internetowej, a realizowana przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Chodzi o budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, inicjatorem której jest Urząd Marszałkowski. W tym przypadku byłby to internet szerokopasmowy z tym, że dostęp był by już płatny.