Przejdź do treści

KE: Konsultacje wdrażania sieci szerokopasmowych

Data: 2011-04-22 00:00:00

W dniu 19 kwietnia Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące „Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych", przyjętych w dniu 17 września 2009 r. (Dz. U. UE C 235 z dnia 30.09.2009 r., str. 7) na podstawie uwag zgłoszonych przez zainteresowane podmioty.

W dniu 19 kwietnia Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące „Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych", przyjętych w dniu 17 września 2009 r. (Dz. U. UE C 235 z dnia 30.09.2009 r., str. 7) na podstawie uwag zgłoszonych przez zainteresowane podmioty.

Komisja planuje opublikować projekt poprawionych wytycznych do celów konsultacji społecznych na początku 2012 r. Komisja przyjmie poprawioną wersję wytycznych do dnia 30 września 2012 r.

Komisja prosi zainteresowane podmioty o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE (więcej w załączonych dokumentach w plikach do pobrania).

Konsultacje potrwają do 31 sierpnia br.

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

KE, konsultacje, internet, prawo

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie