Przejdź do treści

Jarocin: Komputery z siecią dla wykluczonych cyfrowo

Data: 2011-01-11 00:00:00

Mieszkańcy Jarocina w woj. wielkopolskim mają jeszcze tylko kilka dni na złożenie wniosku do programu "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców". O przydzielenie z gminy bezpłatnego zestawu komputerowego z dostępem do Internetu mogą się starać mieszkańcy o niskich dochodach i niepełnosprawni.

Mieszkańcy Jarocina w woj. wielkopolskim mają jeszcze tylko kilka dni na złożenie wniosku do programu "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców". O przydzielenie z gminy bezpłatnego zestawu komputerowego z dostępem do Internetu mogą się starać mieszkańcy o niskich dochodach i niepełnosprawni.

Dzięki temu projektowi, na który gmina Jarocin pozyskała unijną dotację, ponad 300 gospodarstw domowych z terenu gminy Jarocin otrzyma bezpłatne zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu.

Obecnie trwa trzecia edycja naboru. W dwóch poprzednich wnioski o przydział sprzętu złożyło około 200 rodzin. Z pierwszej edycji do programu zostało zakwalifikowanych 100 osób. Weryfikacja wniosków złożonych w drugiej edycji nadal trwa. Można się spodziewać, że po uzupełnieniu dokumentów, do programu zostanie zakwalifikowanych ok. 60 wniosków. Tak więc w trwającym, trzecim naborze, do dyspozycji mieszkańców pozostaje ok. 140 zestawów komputerowych. Termin składania wniosków mija 14 stycznia. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Można je także pobrać ze strony www.jarocin.pl. Do projektu mogą się zgłaszać gospodarstwa domowe spełniające te same kryteria dochodowe, które upoważniają do otrzymania wsparcia w ramach: systemu pomocy społecznej, systemu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub z orzeczeniem równoważnym) oraz systemu świadczeń rodzinnych.

Projekt "Internet w domu szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin" realizowany jest dzięki pozyskaniu przez Gminę Jarocin środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclussion". Pozyskana dotacja w wysokości 4,26 mln zł pokryje aż 85% inwestycji, a to oznacza, że gmina ze swojego budżetu na projekt warty ponad 5 mln zł wyda nieco ponad 750 tys. zł. Inwestycja, poza zakupem zestawów komputerów i przeprowadzeniem szkoleń dla ich posiadaczy, obejmuje także budowę podstawowej infrastruktury pod Internet przesyłany drogą radiową. Powstanie m.in. sieć 40 masztów rozmieszczonych na terenie całej gminy. Jarociński program jest jednym z pierwszych tego typu na terenie Wielkopolski.

Źródło: Urząd gminy Jarocin

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

wykluczenie cyfrowe, Wielkopolska, dofinansowanie, komputery, samorząd

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie