Przejdź do treści

Jaki jest stan infrastrukury internetowej w Polsce

Data: 2010-05-13 00:00:00

Rok 2010 jest szczególny dla internetu w Polsce, ponieważ jest to okres, kiedy rusza z miejsca bardzo wiele od dawna oczekiwanych projektów mających na celu znaczne poszerzenie infrastruktury służącej rozwojowi społeczeństwa informacyjnego - podkreślali uczesnicy  zorganizowanej przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA konferencji „Stan Polskiego Internetu 2010”.

Rok 2010 jest szczególny dla internetu w Polsce, ponieważ jest to okres, kiedy rusza z miejsca bardzo wiele od dawna oczekiwanych projektów mających na celu znaczne poszerzenie infrastruktury służącej rozwojowi społeczeństwa informacyjnego - podkreślali uczesnicy  zorganizowanej przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA konferencji „Stan Polskiego Internetu 2010”.


Jurand Drop (MSWiA) omówił w skrócie założenia Agendy Cyfrowej dla Europy (Digital Agenda for Europe). Ten strategiczny dokument Komisji Europejskiej wyznacza ogólny kurs rozwojowy dla instytucji europejskich i krajów członkowskich i jest elementem programu Europe 2020. Obszary działania, których dotyczy, to m.in. uproszczenie zarządzania prawami autorskimi, jednolity rynek płatności internetowych, nacisk na upowszechnienie standardów interoperacyjności, ultraszybki dostęp do internetu i pobudzanie prywatnych inwestycji badawczo-rozwojowych.

Maciej Maciej Koziara (UKE) omówił cele i działania UKE na rzecz rozwoju internetu szerokopasmowego oraz główne założenia i stan realizacji umowy UKE z telekomunikacja Polska. Raporty na te tematy są dostępne na stronach UKE.

Członek Zespołu Doradców Premiera Igor Ostrowski przedstawił analizę danych z raportu „Polska Cyfrowa” uzasadniając tezę, że obecnie zasadniczą barierą rozwoju internetu w Polsce jest niski popyt na usługi oraz treść opracowana na potrzeby szerokopasmowego internetu. Badania wykazują, że wykluczenie cyfrowe obejmuje ok. 50 proc. mieszkańców Polski, zaś „wkluczeni” mają zbyt niskie kompetencje by taki popyt uruchomić. Brak popytu musi owocuje niska podażą – i koło się zamyka. Trudno więc myśleć o przyspieszeniu rozwoju bez bardzo silnego wsparcia powszechnej edukacji informatycznej w podstawowym zakresie.

Ponadto do uruchomienia szybkiego wzrostu rynku internetu niezbędne są modyfikacje co najmniej czterech obszarów regulacyjnych: wdrożenie dyrektywy UE o rynku usług audiowizualnych, uproszczone prawo autorskie, ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz zracjonalizowane prawo prasowe.

Cezary Mazurek (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) zaprezentował przegląd bogatego wachlarza przedsięwzięć Centrum. Obok działalności na rzecz jednostek naukowych (platforma usługowa PLATON), PCSS obsługuje cały szereg bibliotek cyfrowych, w których zgromadzono już ok. 400 tys. obiektów cyfrowych (książek, dzieł sztuki, utworów muzycznych, filmów itp.), zaś każdego miesiąca przybywa kolejne 100 tys. obiektów.


Natomiast Cezary Mazurek (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) zaprezentował przegląd bogatego wachlarza przedsięwzięć Centrum. Obok działalności na rzecz jednostek naukowych (platforma usługowa PLATON), PCSS obsługuje cały szereg bibliotek cyfrowych, w których zgromadzono już ok. 400 tys. obiektów cyfrowych (książek, dzieł sztuki, utworów muzycznych, filmów itp.), zaś każdego miesiąca przybywa kolejne 100 tys. obiektów.

Źródło: Polskie Towarzystwo Informatyczne

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

konferencja, infrastruktura, sieci, internet, debata

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie