Przejdź do treści

Internet za złotówkę w Chełmży

Data: 2011-08-05 00:00:00

Gmina Chełmża w woj. kujawsko-pomorskim przystępuje do realizacji projektu pn. „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet.

Gmina Chełmża w woj. kujawsko-pomorskim przystępuje do realizacji projektu pn. „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

- umożliwienie dostępu do sieci Internet przez operatora wyłonionego w ramach realizacji projektu pn. „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”,
- wyposażenie użytkowników w urządzenia odbiorcze,
- szkolenia dla przyszłych użytkowników,
promocja usług oferowanych przez Gminę Chełmża z wykorzystaniem sieci  Internet.

Miejsce realizacji projektu:

Browina, Grzywna, Kiełbasin, Mała Grzywna, Nawra, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie. W projekcie będą mogły wziąć udział również osoby zamieszkałe na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z w/w miejscowościami. 

Gmina zkałda, że projetk będzie realziowany od września 2011 r. do grudnia 2012 roku.

Zasady wsparcia dla pierwszych 200 zgłoszeń:

Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie będą ponosić koszt 1,23 zł brutto miesięcznie za korzystanie z łącza internetowego o prędkości 512/256 kbps.
W przypadku wyboru łącza o wyższej prędkości użytkownik będzie ponosił opłatę miesięczną, która będzie równa różnicy  pomiędzy opłatą za łącze 512/256 kbps, a opłatą za łącze wybrane.
Gmina Chełmża poniesie koszty zakupu, montażu i serwisowania u użytkowników sprzętu zapewniającego odbiór sygnału Internetowego-nie dotyczy uchwytu anteny.(Szczegółowe warunki nieodpłatnego udostępnienia sprzętu będzie określać umowa użyczenia zawarta z poszczególnymi odbiorcami).
Uczestnicy projektu zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem z zakresu podstawowej obsługi komputera i posługiwania się  nim jako narzędzia dostępu do sieci Internet.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będą miały osoby będące podatnikami Gminy Chełmża, które jednocześnie złożą wniosek o założenie konta w systemie e-Podatki tworzonego w ramach projektu pn. „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”.

System będzie dawał możliwość bieżącego monitorowania stanu należności podatkowych wobec Gminy Chełmża poprzez sieć Internet. Założenie i korzystnie z systemu e-Podatki będzie darmowe.

Źródło: Urząd Gminy Chełmża

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, internet, wykluczenie cyfrowe, e-usługi

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie