Przejdź do treści

Internet w życiu studenta

Data: 2010-06-25 00:00:00

Internet stał się niezbędnym narzędziem koniecznym w funkcjonowaniu na uczelni. W trakcie sesji egzaminacyjnej Internet wykorzystywany jest głównie do kontaktów interpersonalnych oraz do zdobywania informacji potrzebnych w nauce. Jednocześnie takie środowiska jak e-learning oraz Wikipedia są jednymi z najchętniej wykorzystywanych źródeł wiedzy - wynika z raportu przygotowanego przez IPlus we spółpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Internet stał się niezbędnym narzędziem koniecznym w funkcjonowaniu na uczelni. W trakcie sesji egzaminacyjnej Internet wykorzystywany jest głównie do kontaktów interpersonalnych oraz do zdobywania informacji potrzebnych w nauce. Jednocześnie takie środowiska jak e-learning oraz Wikipedia są jednymi z najchętniej wykorzystywanych źródeł wiedzy - wynika z raportu przygotowanego przez IPlus we spółpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Badani pokazły, ze z internetu mobilnego korzysta stale 32 proc. badanych studentów. Od czasu do czasu z Internetu mobilnego korzysta znacznie większa grupa studentów (56 proc. używa modemu mobilnego a 26 proc. korzysta z internetu przez telefon komórkowy).

Jednak Internet stacjonarny jest częściej wykorzystywany do zbierania informacji potrzebnych do nauki. Jednocześnie jest częściej niż mobilny wykorzystywany do celów praktycznych i określanych jako "poważne" (np. obsługa konta bankowego). Internet mobilny natomiast jest równie często jak stacjonarny wykorzystywany przez studentów do utrzymywania kontaktów z innymi osobami i czynności wynikających z "potrzeby chwili" (np. sprawdzenie pogody).

Internet stacjonarny jest wykorzystywany częściej w pracy i w domu. Z Internetu mobilnego badani studenci częściej korzystają w miejscach publicznych (kawiarnie, kluby), w czasie podróży (samochodem, tramwajem, pociągiem) oraz na ulicy. Natomiast na uczelni (w czasie wykładów, zajęć oraz podczas przerw) oba rodzaje łącza są równie często wykorzystywane.

Przyzwyczajenie do sposobu prezentowania informacji w serwisach internetowych, często podzielonych w pojedyncze zdania i krótkie wiadomości, ma wpływ na umiejętności zapamiętywania dłuższych tekstów naukowych uporządkowanych w "tradycyjny" liniowy ciąg. Szczególnie widoczne to jest wśród użytkowników Internetu mobilnego, dla których liczy się przede wszystkim szybkość dotarcia do informacji. Wyniki badania potwierdziły, że tekst pocięty na pojedyncze zdania w badanej próbie był znacznie lepiej zapamiętywany.

Głównym czynnikiem związanym z niższym poziomem rozumienia tekstu linearnego jest częstość korzystania z mikroblogów. Mikroblogi są typowym przykładem informacji podawanych w sposób bardzo zwięzły i krótki, różny od tego, do czego przyzwyczajały nas książki i artykuły. Częste korzystanie z usług, w których dominują bardzo krótkie i hipertekstowe informacje, może prowadzić do trudności w zapamiętywaniu informacji ułożonych w bardziej tradycyjny, liniowy sposób.

Wyniki analiz korelacji pokazały, że związek pomiędzy intensywnością korzystania z Internetu, a ocenami otrzymanymi w sesji nie jest istotny. Samo korzystanie z medium nie wpływa na oceny, ważny jest sposób wykorzystania internetu. Pozytywny wpływ na spodziewane oceny ma częstość wykorzystywania Internetu w celu zdobywania informacji potrzebnych do nauki, negatywny wpływ na spodziewane efekty w sesji egzaminacyjnej ma za to na przykład częstość grania w gry on-line.
 
Badanie „Internet mobilny w życiu studenta” przeprowadzono podczas zimowej sesji egzaminacyjnej w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wzięło w nim udział 399 studentów (ponad 80% to kobiety) rekrutowanych za pomocą ogłoszenia w systemie elektronicznym uczelni. Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiety internetowej (CAWI).

Źródło: iPlus

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

badanie, raport, mobilność, zastosowania

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie