Przejdź do treści

Internet na Pomorzu ma być dostępny dla każdego

Data: 2011-08-12 00:00:00

Marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk wręczył wykonawcom decyzje o przyznaniu dofinansowania budowy sieci szerokopasmowej w naszym regionie. Do końca 2015 r. możliwość korzystania z Internetu będą mieli mieszkańcy prawie całego województwa.

Marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk wręczył wykonawcom decyzje o przyznaniu dofinansowania budowy sieci szerokopasmowej w naszym regionie. Do końca 2015 r. możliwość korzystania z Internetu będą mieli mieszkańcy prawie całego województwa.

Na budowę sieci szerokopasmowej samorząd województwa pomorskiego przeznaczył ponad 37 mln zł. Środki przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP). Spotkanie władz województwa z wykonawcami odbyło się w środę, 10 sierpnia, w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Obok marszałka Mieczysława Struka, wzięli w nim udział m.in. dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWP Marcin Stefański oraz dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP Jan Szymański.

Ostatecznie wybrano dwa projekty, które otrzymały największą liczbę punktów podczas oceny strategicznej. Zwycięskie firmy: Telekomunikacja Polska S.A. oraz Scorpion-Computer Marcina Cygerta, rozbudują na terenie województwa pomorskiego światłowodową sieć szerokopasmową w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej.

Pierwsza oferta, "Szerokopasmowe Pomorskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego", złożona przez Telekomunikację Polską S.A., obejmuje zasięgiem działania prawie całe województwo pomorskie. W ramach projektu przewiduje się wybudowanie sieci o łącznej długości 1614 km, która umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu przez mieszkańców 253 miejscowości, oraz modernizację istniejącej sieci optotelekomunikacyjnej w 58 miejscowościach. Łączną wartość projektu określono na 156 mln zł, z czego dotacja z RPO WP wyniesie 36 mln zł (ponad 37 proc. wartości tego projektu). Inwestycja będzie realizowana od października br. do grudnia 2013 r.

Drugi projekt, "Budowa sieci szkieletowej łączącej miejscowości sześciu gmin województwa pomorskiego: Czarna Dąbrówka, Sierakowice, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łęczyce", złożyła firma Scorpion-Computer Marcina Cygerta. Swoim zasięgiem obejmuje 29 miejscowości. Sieć będzie miała długość 90 km i pozwoli zlikwidować "białe plamy" w dostępie do Internetu w czterech powiatach województwa. Łączną wartość projektu określono na ponad 3 mln zł, z czego dotacja z RPO WP wyniesie ponad 1 mln zł. Realizację zaplanowano na okres od lutego 2012 r. do czerwca 2015 r.

Miejscowości, w których powstaną nowe węzły, to głównie tereny słabe strukturalnie, bez węzłów optycznych, wskazane przez samorząd województwa na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Zasięg planowanych sieci jest w dużej części zgodny z projektowaną wcześniej przez samorząd województwa Pomorską Siecią Szerokopasmową. Zarząd województwa w ubiegłym roku zdecydował się nie realizować tej inwestycji, a środki dostępne na ten cel udostępnić w ramach konkursu między innymi operatorom telekomunikacyjnym. Decyzja ta miała na celu umożliwienie budowy sieci przez podmioty, które mają doświadczenie oraz zasoby ludzkie i sprzęt, niezbędne w tego typu działaniach. Dzięki temu sieci powstaną szybciej niż pierwotnie zakładano, samorząd zaś nie ponosi ryzyka, że nie znajdą się podmioty zainteresowane korzystaniem z wybudowanej infrastruktury.

- Dzięki inwestycji dostęp do szerokopasmowego internetu w ciągu czterech lat uzyska 160 tys. osób. Będzie on w każdym pomorskim powiecie. Nowe łącza powstaną przede wszystkim na obszarach słabych strukturalnie, zarówno pod względem ekonomicznym jak i społecznym. Skala tego przedsięwzięcia stawia Pomorze na czele całego kraju - mówił marszałek Mieczysław Struk.

Warto zaznaczyć, że oba projekty ze względu na swój charakter (warstwa szkieletowa i dystrybucyjna) będą komplementarne z projektami realizowanymi w ramach działania 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Źródło: Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

pomorskie, przetarg, RPO, sieć, infrastruktura, dofinansowanie

przeczytaj_tresc_ponownie