Przejdź do treści

III etap projektu Wirtualne Powiaty

Data: 2010-10-12 00:00:00

Projekt "Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" wkroczył w kolejną fazę realizacji. Będzie on kosztował  30 milionów złotych i obejmie 340 miejscowości - informują serwis Łęczna 24 i Dziennik Wschodni.

Projekt "Wirtualne powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" wkroczył w kolejną fazę realizacji. Będzie on kosztował  30 milionów złotych i obejmie 340 miejscowości - informują serwis Łęczna 24 i Dziennik Wschodni.


– Projekt przede wszystkim umożliwi każdemu z mieszkańców naszych powiatów dostęp do Internetu – mówi Dziennikowi Wschodniemu Małgorzata Kolary-Woźniak, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji w Starostowie Powiatowym w Łęcznej, która nadzoruje program. I nie trzeba będzie mieć w domu komputera, by z niego korzystać. – Powstaną także publiczne punkty dostępu do Internetu – telecentra, infomaty – dodaje.

WP3 jest kontynuacją dwóch wcześniejszych inicjatyw tego typu, realizowanych tylko na terenie powiatu łęczyńskiego.

Serwis Łęczna 24 informuje natomiast, że  powiat łęczyński rozpoczął właśnie prace nad budową nowoczesnego centrum zarządzania siecią połączonego z serwerownią.  Będzie ono pełniło kilka ważnych funkcji, m.in. monitorowało zdarzenia w sieci, reagowało na awarie. Dzięki wykorzystaniu systemów zarządzania Specjalista pracujący w CZS będzie mógł w bardzo szybki sposób dostrzec potencjalne błędy w nadzorowanych elementach sieci, a posiadane narzędzia pozwolą naprawić niektóre z nich.

Oprócz tego w nowo wybudowanym budynku powstanie innowacyjny Punkt Informacji Turystycznej. Wszyscy zainteresowani pobytem na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim będą mogli otrzymać wszelkie informacje związane z dziedzictwem kulturowym oraz atrakcjami turystycznymi – w formie interaktywnych przewodników w formie MP3, map, jak i tradycyjnych elementów) promocji turystycznej (albumy ze zdjęciami, opracowania skierowane do najmłodszych, nawiązujące do legend i opowiadań z terenu powiatu, przewodniki po trasach rowerowych).

Przy Punkcie Informacji turystycznej powstanie jedno z ponad 100 telecentrów. Komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz z drukarkami będą również w remizach, bibliotekach, urzędach, szkołach. Osoby posiadające komputery przenośne, bądź inne urządzenia wyposażone w bezprzewodową kartę sieciową zyskają możliwość podłączenia się do Internetu poprzez sieć z ponad 260 hotspotów.

– Dzięki temu programowi zmniejszymy liczbę osób tzw. wykluczonych cyfrowo, czyli tych, które chciałby korzystać z Internetu, ale, ze względów technicznych, nie mogą. To wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości i dużych miast – mówi Kolary-Woźniak.

Temu ma właśnie służyć budowa: centrum zarządzania siecią, trzech stacji bazowych, 8 kilometrów światłowodów, 15 serwerów i 260 punktów hotspot.

Regionalna Sieć Szerokopasmowa zapewni mieszkańcom, firmom i instytucjom możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Będzie możliwe świadczenie szybkich usług internetowych na terenach obszarów wiejskich, co do tej pory było niemożliwe. Pozwoli to również obniżyć koszt dostawy Internetu. Efektem realizacji będzie zwiększenie konkurencyjności prowadzenia działalności gospodarczej co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych.

– My budujemy sieć przekazu sygnału dla prywatnych odbiorców. Ten sygnał będą kolportować lokalni operatorzy sieci. Samorząd nie może rozdawać za darmo Internetu, bo jest to wbrew zasadzie konkurencyjności, której przestrzega UE. A to właśnie Unia Europejska w 85 proc. finansuje ten projekt – wyjaśnia Dzienikowi Wschodniemu Rafał Kloc ze Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Inwestycja, której głównym założeniem jest budowa sieci szerokopasmowej, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, stowarzyszeń oraz mediów.

Patronat honorowy nad realizacją projektu objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Grabczuk, Wojewoda Lubelski-  Genowefa Tokarska oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Współpraca przy medialnej promocji przedsięwzięcia została nawiązana z Fundacją Wspomagania Wsi, Dziennikiem Wschodnim, Radio Lublin, TVP Lublin, IT w Administracji, Komputer Świat, lokalnymi gazetami: Głos Świdnika, Nowy Tydzień oraz serwisem Łęczna 24 i portalem e-chełm.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Łęczna 24, Dziennik Wschodni

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, hotspot, e-usługi, e-administracja, dofiansowanie, RPO, lubelskie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie