Przejdź do treści

Hawe pożyczy 100 mln zł od ARP na światłowody

Data: 2010-12-31 00:00:00

Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała ze spółką HAWE umowę pożyczki w wysokości 100 mln zł na cele inwestycyjne. Pozyskane fundusze pozwolą spółce sfinansować projekt i budowę III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE oraz refinansować nakłady poniesione przy realizacji II etapu budowy.

Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała ze spółką HAWE umowę pożyczki w wysokości 100 mln zł na cele inwestycyjne. Pozyskane fundusze pozwolą spółce sfinansować projekt i budowę III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE oraz refinansować nakłady poniesione przy realizacji II etapu budowy.

Inwestycja w magistralę światłowodową jest głównym elementem strategii spółki. Do końca 2012 roku HAWE planuje rozbudować posiadaną infrastrukturę światłowodową z 3 000 km do 4 000 km. Sieć HAWE łączy największe aglomeracje miejskie oraz kluczowe ośrodki administracyjne i gospodarcze Polski.


Środki w wysokości 100 mln zł udzielone zostaną w ramach rządowego programu Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

 
Zgodnie z umową Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli HAWE  pożyczki na działalność inwestycyjną w kwocie 100 mln zł, wypłaconej w dwóch równych transzach. Całość pożyczki zostanie spłacona do końca 2016 r.

 
Środki pozyskane z pożyczki zostaną przeznaczone w całości na cele inwestycyjne, w tym finansowanie budowy III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE (Kraków – Katowice – Opole – Wrocław, Kraków – Cieszyn, Sochaczew – Warszawa – Siedlce – Biała Podlaska – Terespol) i refinansowanie części nakładów poniesionych na wybudowanie II etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE, w tym wykup obligacji krótkoterminowych. Inwestycja realizowana przez HAWE  polega na budowie i komercjalizacji nowoczesnej, zaawansowanej infrastruktury światłowodowej, obejmującej za pomocą dwóch pierścieni – północnego i południowego - cały teren Polski, w tym kluczowe aglomeracje oraz ośrodki administracyjne i gospodarcze. W oparciu o budowaną infrastrukturę spółka świadczy kompleksowy pakiet usług operatorskich w modelu hurtowym, tj. dzierżawa i sprzedaż infrastruktury, transmisja danych, dostęp do Internetu, a także usługi w zakresie projektowania, budowy i późniejszej eksploatacji sieci własnych i klientów. Łączna długość sieci szkieletowej wyniesie 3 969 km, z czego 2 802 km już zostało wybudowane, a realizacja pozostałej części jest w toku. Refinansowanie części poniesionych nakładów umożliwi Spółce restrukturyzację zadłużenia – zamianę finansowania krótkoterminowego na długoterminowe, koniecznego przy realizacji długoletnich inwestycji.

 
Warunkiem udzielenia pożyczki przez ARP  było spełnienie przez HAWE kryteriów wynikających z programu Wspieranie przez ARP  inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

- Pożyczka udzielona HAWE przez Agencję Rozwoju Przemysłu zapewni finansowanie dużej części inwestycji budowy Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE. Jest to krok pozwalający na pewną i terminową realizację procesu inwestycyjnego. To bardzo dobra informacja nie tylko dla spółki i jej inwestorów, ale również dla przedstawicieli samorządów, zaangażowanych w realizację wojewódzkich sieci szerokopasmowych. Ogólnopolska Sied Światłowodowa HAWE może byd wykorzystywana przez samorządy jako gotowy element planowanych wojewódzkich sieci szerokopasmowych. Wykorzystanie już istniejącej i planowanej infrastruktury HAWE zapewni przyspieszoną informatyzację poszczególnych regionów kraju. Samorządy mają szansę sprawnego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ten cel, a co za tym idzie, udostępnienie usług szerokopasmowych mieszkańcom i przedsiębiorcom – podkreśla Robert Kwiatkowski, prezes HAWE.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu, Hawe

 

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

światłowody, inwestycje, finansowanie, sieć

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie