Przejdź do treści

Gmina nie może pobierać podatku od kabli

Data: 2010-10-04 00:00:00

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu potwierdziła, że kable nie są obiektem budowlanym i nie może być od nich pobierany podatek od nieruchomości. Zmiany zostały wprowadzone ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - informuje serwis samorządowy PAP.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu potwierdziła, że kable nie są obiektem budowlanym i nie może być od nich pobierany podatek od nieruchomości. Zmiany zostały wprowadzone ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - informuje serwis samorządowy PAP.

RIO w Opolu zwraca uwagę, że zmieniły się przepisy budowlane i poprawiono dotychczasową definicję „budowli”, uzupełniając przykładowe wyliczenie o pojęcie obiektu liniowego. Jednocześnie ustawodawca wprowadził w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane definicję obiektu liniowego.

Zgodnie z tym przepisem przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa. Jednak, kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Jak podkreśla regionalna izba obrachunkowa, zmiana definicji budowli w Prawie budowlanym oznacza konieczność zweryfikowania deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości pod tym kątem.

Mimo wątpliwości wielu przedsiębiorców samorządy do tej pory pobierały podatek o nieruchomości także od kabli. Taką interpretację potwierdził jeszcze w sierpniu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny, jednak wyrok dotyczył stanu sprzed wejścia w życie zmian w prawie budowlanym.

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zaczęła obowiązywać 17 lipca 2010.

Źródło: Serwis samorządowy PAP
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, megaustawa, samorządy, podatki

przeczytaj_tresc_ponownie