Przejdź do treści

Gmina Brwinów będzie likwidować białe plamy

Data: 2010-04-19 00:00:00

Podwarszawski Brwinów będzie jedną z tych gmin w Polsce, kóra skorzysta na zawartym porozumieniu  pomiędzy Telekomunikacją Polską a Urzędem Komunikacji Elektronicznej, w którym operator zobowiązał się do wybudowania 1,2 mln łaczy szerokpasmowych w ciagu 3 lat. Projekt pod nazwą „Likwidacja białych plam w Gminie Brwinów” ma zapewnić mieszkańcom dostęp do łączy szybkiego Internetu i stacjonarnego telefonu.  

Podwarszawski Brwinów będzie jedną z tych gmin w Polsce, kóra skorzysta na zawartym porozumieniu  pomiędzy Telekomunikacją Polską a Urzędem Komunikacji Elektronicznej, w którym operator zobowiązał się do wybudowania 1,2 mln łaczy szerokpasmowych w ciagu 3 lat. Projekt pod nazwą „Likwidacja białych plam w Gminie Brwinów” ma zapewnić mieszkańcom dostęp do łączy szybkiego Internetu i stacjonarnego telefonu.  


W październiku 2009 r., pomiędzy Telekomunikacją Polską  a Urzędem Komunikacji Elektronicznej, zostało zawarte porozumienie na podstawie którego TP zobowiązała się m.in. do wybudowania lub zmodernizowania - w ciągu 3 lat  - infrastruktury technicznej zapewniającej przyłączenie co najmniej 1,2 miliona nowych łączy szerokopasmowych (w tym 1 milion łączy o przepływności co najmniej 6 Mbit/s).
W ramach realizacji porozumienia z UKE, TP od początku tego roku przygotowuje i rozpoczyna inwestycje w kolejnych rejonach Polski - wśród dotychczas uruchomionych znalazł się projekt pn. "Likwidacja białych plam w Gminie Brwinów". Po jego zakończeniu, wielu mieszkańców Gminy Brwinów uzyska wreszcie dostęp do telefonu stacjonarnego i łączy szybkiego Internetu a wszyscy obecnie dołączeni do sieci odczują zwiększenie szybkości i jakości usług telekomunikacyjnych.

Realizacja projektu została podzielona na etapy:
- Owczarnia i Żółwin - TP w 2010 r. planuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej dla ok. 70-80% terenu, dokończenie budowy: 2011 r.
- Biskupice, Koszajec, Kotowice, Moszna i Parzniew - projektowanie 2010 - 2011 r.; budowa: 2011 r.
- Brwinów - TP w 2010 r. planuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury realizowanej w trybie zgłoszenia, zaś w 2011 r. - sieci wymagającej wydania decyzji pozwolenia na budowę.

Podział całej inwestycji na etapy wynika z przepisów Prawa budowlanego - projektowanie potrwa dłużej na terenach Gminy Brwinów, dla których nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: Urząd Gminy Brwniów

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, UKE, operatorzy, sieci, inwestycje, internet

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie