Przejdź do treści

Gdzie można się starać o dofinansowanie z 8.4 PO IG?

Data: 2011-09-20 00:00:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wykaz miejscowości kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Działania 8.4 PO IG po zmianie kryteriów.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wykaz miejscowości kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Działania 8.4 PO IG po zmianie kryteriów.

Są to miejscowości, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30%. (Informacja o zmienionych kryteriach jest dostępna na stronie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Wykaz miejscowości prezentowany przez UKE jest obecnie jedynym źródłem kwalifikowalności obszarów na potrzeby działania 8.4 PO IG. W najbliższym naborze wniosków (naborach wniosków) przestają obowiązywać listy Urzędów Marszałkowskich.

Wykaz miejscowości powstał w oparciu o dane przekazane przez podmioty, świadczące usługi telekomunikacyjne podczas inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, przeprowadzonej w 2011 r.

Informuję, że na podstawie publikowanego wykazu możliwe będą m.in. inwestycje w ok. 10 tys. miejscowości, których nie sklasyfikowały Urzędy Marszałkowie. Ponadto możliwa będzie także ponowna inwestycja w ramach działania 8.4. w ok. 5,5 tys. miejscowości, w których projekty zakładają bardzo niski poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W najbliższym czasie wykaz miejscowości będzie dostępny także w postaci wyszukiwarki.

Listę miejscowosci można znaleźć tutaj.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.4 POIG, UKE, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie