Przejdź do treści

Elbląg rozwija miejską sieć szerokopasmową

Data: 2010-04-01 00:00:00

Władze województwa warmińsko-mazurskiego podpisały z prezydentem  Elbląga umowę o dofinansowanie miejskiej sieci szerokopasmowego Internetu. Elblążanie mogą liczyć na kolejne 96 km sieci szerokopasmowej z 161 podłączeniami,  8 hotspotów i 20 punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP).
 

Władze województwa warmińsko-mazurskiego podpisały z prezydentem  Elbląga umowę o dofinansowanie miejskiej sieci szerokopasmowego Internetu. Elblążanie mogą liczyć na kolejne 96 km sieci szerokopasmowej z 161 podłączeniami,  8 hotspotów i 20 punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP).
 

- Sieć szerokopasmowa w Elblągu jest przykładem realizacji Strategii Informatyzacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pieniądze unijne zdecydowanie przyspieszają jej wdrażanie - mówił Grzegorz Nowaczyk, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Prezydent Elbląga podkreślał, że wszystkie ostatnio wykonywane w mieście prace np. wodno-kanalizacyjne przeprowadzono w sposób ułatwiający położenie światłowodów. Wcześniejsze przygotowanie terenu pozwoliło zmniejszyć koszty projektu.
Elbląska inwestycja o wartości 43 mln zł została ujęta w wykazie kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Z funduszy europejskich będzie pochodzić aż 36,5 mln zł. 

Projekt: "Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu" jest konsekwencją wcześniej podjętych przez władze samorządowe działań. Gmina-Miasto Elbląg już w latach dziewięćdziesiątych podjęła starania budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, których niezbędnym, fundamentalnym elementem jest infrastruktura sieci szerokopasmowej.
Pierwsze kable światłowodowe miejskiej sieci szerokopasmowej zostały położone w 2002 roku i służą do dzisiaj łącząc budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności z Miejskim Ośrodkiem Geodezyjno - Kartograficznym przy ul. Tysiąclecia oraz obsługując kilka kamer monitoringu wizyjnego. Po rozbudowaniu sieci przez spółkę Elman światłowód pozwolił na podłączenie kolejnych punktów kamerowych, których do dzisiaj powstało w Elblągu 19. Zbudowaną dotychczas infrastrukturę światłowodową wykorzystują również między innymi oddziały Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego, Komendy Miejskiej Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, redakcja Telewizji Polskiej w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Referat Obsługi Kierowców na Placu Dworcowym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


Źródło: Gabinet Marszałka UM w Elblągu

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, sieci, infrastruktura, internet

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie