Przejdź do treści

E-szkoła to w Polsce ciągle daleka idea

Data: 2010-06-11 00:00:00

Aż 94,4 procent mazowieckich szkół nie posiada własnej platformy do nauczania na odległość. 64,68 procent szkół województwa mazowieckiego nie skierowało swoich nauczycieli na szkolenia e-learningowe – wynika z badań Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, jakie  zaprezentowano na konferencji poświęconej nowoczesnej szkole wykorzystującej w procesie dydaktycznym nowe technologie.

Aż 94,4 procent mazowieckich szkół nie posiada własnej platformy do nauczania na odległość. 64,68 procent szkół województwa mazowieckiego nie skierowało swoich nauczycieli na szkolenia e-learningowe – wynika z badań Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, jakie  zaprezentowano na konferencji poświęconej nowoczesnej szkole wykorzystującej w procesie dydaktycznym nowe technologie.

Konferencja, której współorganizatorami byli Fundacja Edukacja dla Demokracji, program „Partnerstwo dla Przyszłości” firmy Microsoft oraz firma Intel, zgromadziła przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz mediów. Sama konferencja, której pełna nazwa brzmi „e-Szkoła – nowy paradygmat wykorzystania technik informatycznych w edukacji” rozpoczęła publiczną dyskusję o sposobach podniesienia innowacyjności polskich szkół poprzez wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w nauczaniu. Organizatorzy konferencji uważają, że nowe technologie nie tylko podniosą atrakcyjność szkół wśród uczniów, ale przyczynią się także do wyrównania szans edukacyjnych.

- Standardy dotyczące wyposażenia szkół, treści i kompetencji nauczycieli powinny być definiowane na szczeblu centralnym  – powiedział Dariusz Stachecki, dyrektor gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty wiosną tego roku wśród szkół wszystkich szczebli w województwie mazowieckim. Wyniki badania wskazały, że 94,4 procent mazowieckich szkół nie jest przygotowanych do prowadzenia zajęć na odległość, ponieważ nie posiada stosownej platformy. Jednocześnie blisko 65 procent mazowieckich szkół nie skierowało swoich nauczycieli na szkolenia z zakresu e-learningu. Ankieterzy badania wskazali na potrzebę stosowania technik zdalnego nauczania przez nauczycieli (60,25 procent respondentów). W opinii ankietowanych, platformy e-learningowe są dobrym narzędziem wyrównującym szanse edukacyjne (84,55 procent odpowiedzi na tak).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, również zaprezentowanych podczas konferencji, w 2009 roku 65 procent Polaków w wieku 16 do 24 lat korzystało z Internetu w celu uzupełnienia wiedzy. 77 procent z nich korzystało w tym czasie z Internetu codziennie.

Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach podkreślali konieczność większego wykorzystania komputerów w procesie nauczania oraz szerszego dostępu polskich szkół do istniejących technologii informatycznych.

Źródło: Microsoft

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

edukacja, zastosowania, oświata, konferencja, informatyzacja, e-learning

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie