Przejdź do treści

Dzienniki urzędowe tylko elektronicznie

Data: 2010-06-28 00:00:00

Rząd chce, by za półtora roku Dziennik Ustaw i wojewódzkie dzienniki urzędowe były wydawane wyłącznie w formie elektronicznej - poinformował serwis samorządowy PAP.

Rząd chce, by za 1,5 roku Dziennik Ustaw i wojewódzkie dzienniki urzędowe były wydawane wyłącznie w formie elektronicznej - poinformował serwis samorządowy PAP.

Obowiązujące przepisy dotyczące ogłaszania aktów normatywnych przewidują obowiązek wydawania dzienników urzędowych równolegle w formie papierowej i elektronicznej. Na podstawie nowelizacji przygotowanej w Rządowym Centrum Legislacji nastąpi jednak rezygnacja z formy tradycyjnej.

- Chcemy, żeby było jak w Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech – tłumaczy urząd.

Organy wydające dzienniki (rząd, ministerstwa, urzędy centralne, wojewodowie) będą zobowiązane do prowadzenia odrębnej strony internetowej dla każdego publikatora. Dzienniki urzędowe będą wydawane z zachowaniem w roku kalendarzowym pozycji oraz stron, proponuje się natomiast likwidację podziału na numery.

Akty będą kierowane do ogłoszenia wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie będzie już konieczności dołączania oryginału podpisanego przez organ (np. wójta lub przewodniczącego rady gminy) wraz z trzema kopiami.

Nowelizacja przyjmuje również jako zasadę, że jedynie w formie elektronicznej prowadzone będą zbiory aktów prawa miejscowego stanowione przez gminy i powiaty.  W urzędach samorządowych powinien nieodpłatnie być udostępniony wgląd do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Papierowe wersje Dziennika Ustaw i wojewódzkich dzienników urzędowych ostatecznie znikną po 31 grudnia 2011. Wcześniej, w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji gminy i powiaty będą musiały dostosować zasady przesyłania aktów prawa miejscowego wojewodzie oraz ich udostępniania mieszkańcom do nowych przepisów.

Źródło: Samorządowy PAP

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

e-administracja, prawo, samorządy, cyfryzacja, e-usługi, rząd

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie