Przejdź do treści

Crowley o efektach megaustawy

Data: 2010-04-21 00:00:00

Eksperci Crowley Data Poland (CDP) prognozują gwałtowny wzrost liczby miejskich sieci wielofunkcyjnych. Zdaniem zarządu CDP do 2014 roku 90% miast w Polsce będzie posiadać takie rozwiązania. Będzie to efektem przyjętej „ustawy szerokopasmowej”.

Eksperci Crowley Data Poland (CDP) prognozują gwałtowny wzrost liczby miejskich sieci wielofunkcyjnych. Zdaniem zarządu CDP do 2014 roku 90% miast w Polsce będzie posiadać takie rozwiązania. Będzie to efektem przyjętej „ustawy szerokopasmowej”.

Zarząd Crowley Data Poland z zadowoleniem przyjął przegłosowanie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Eksperci CDP prognozują, że przy szybkim wprowadzeniu przepisów wykonawczych do tej ustawy, do 2014 roku radykalnie wzrośnie liczba miejskich sieci wielofunkcyjnych.

Crowley Data Poland specjalizuje się w usługach telekomunikacyjnych dla klientów instytucjonalnych. Obok administracji publicznej CDP realizuje również kompleksowe projekty teleinformatyczne dla samorządów.
 
– Ułatwienia, które przynosi ustawa dają nam możliwość pełniejszego wykorzystania naszych doświadczeń w budowie sieci miejskich i wielofunkcyjnych. – powiedział Dariusz Terlecki, członek zarządu CDP. – Oceniamy, że nawet przy zakładanym przez ekspertów terminie osiemnastomiesięcznym terminie wprowadzenia rozporządzeń, do 2014 roku większość miast
w Polsce zdecyduje się na budowę takiej sieci.
 
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych daje samorządom możliwość budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, a także pełnienia roli operatora telekomunikacyjnego.


–  Z jednej strony ta nowa rola samorządów jest dobra. Mogą jednak rodzić się pewne wątpliwości, bowiem władze i przedsiębiorcy mogą znaleźć się w sytuacji konkurencyjnej. – mówi Jarosław Roszkowski, prezes Crowley Data Poland. – W konsekwencji wiele komercyjnych projektów rozbudowy infrastruktury może pokrywać się z projektami samorządowymi. Mamy już taki przypadek okolicy Warszawy czyli projekt Wielozadaniowej Sieci dla powiatu Warszawa Zachodnia – dodał prezes Jarosław Roszkowski.

Gminy zwykle nie mają doświadczenia w prowadzeniu dużych projektów telekomunikacyjnych. Ich obsługą zajmowały się do tej pory specjalistyczne firmy.


–  Świadczenie usług operatorskich będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym dla samorządów. Zapewnienie bezpieczeństwa i płynności przesyłanych danych, a także prowadzenie całościowej ewidencji i statystyki nie będzie możliwe bez pomocy doświadczonych podmiotów, które posiadają odpowiednie zaplecze. – powiedział Piotr Wieczorkiewicz, wiceprezes zarządu Crowley Data Poland.  Popyt na tego rodzaju usługi w przyszłości skokowo wzrośnie – dodał.
 
Miejskie sieci wielofunkcyjne opierają się zwykle na infrastrukturze teleinformatycznej zbudowanej  w technologii transmisji radiowej – jak np. LMDS. Ich główną zaletą jest uniwersalność i możliwość elastycznej rozbudowy. Sieci takie pozwalają na zintegrowanie przepływu informacji różnych służb  i podmiotów miejskich. Umożliwiają rozbudowę monitoringu wizyjnego, ułatwiają zbieranie danych telemetrycznego, a nawet stworzenie niezależnej transmisji głosowej opartej o protokół VoIP.

Źródło: CDP

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

ustawa, prawo, UKE, operatorzy, infrastruktura, sieci, inwestycje, samorządy

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie