Przejdź do treści

Co trzeci komputer PC był atakowany w 2012 roku podczas przeglądania stron WWW

Data: 2012-12-27 10:56:00
Co trzeci komputer PC był atakowany w 2012 roku podczas przeglądania stron WWW

W 2012 roku technologie ochrony WWW wbudowane w produkty Kaspersky Lab wykryły i zablokowały ataki przeprowadzane podczas surfowania po internecie u niemal 35 proc. użytkowników. W porównaniu z danymi dla 2011 roku ogólny globalny poziom zagrożeń online zwiększył się o 2,4 proc. Rosja i kilka byłych republik Związku Radzieckiego to państwa o najbardziej niebezpiecznym środowisku online w 2012 roku.

Najwyższy poziom ataków online został odnotowany w Rosji, jednak w grupie państw najwyższego ryzyka znalazło się 31 państw (41-60% atakowanych użytkowników w 2012 r.), w tym Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, Indie, Indonezja oraz Kanada. Kolejne 110 państw zaklasyfikowało się do grupy średniego ryzyka (21-40% ataków), w tym Francja, Szwajcaria, Holandia, Brazylia oraz Egipt. Tylko 10 państw zostało uznanych za posiadające bezpieczniejsze środowiska online (mniej niż 20% atakowanych użytkowników w 2012 r.), przy czym w większości z nich mamy do czynienia z niskim współczynnikiem dostępności internetu. Przykładem może być Demokratyczna Republika Kongo - 16,7% użytkowników atakowanych online w 2012 r., co stanowi najniższy współczynnik na świecie. Wśród państw z powszechnym dostępem do internetu, ale stosunkowo niskiej intensywności ataków sieciowych, znalazła się Japonia (22,8%) oraz Dania (21,6%).

Jednak brak łączności internetowej nie oznacza niższego poziomu zagrożeń. Taki jest kluczowy wniosek z analizy statystyk dotyczących zagrożeń lokalnych. Pod względem liczby ataków lokalnych prowadzi Bangladesz (gdzie odsetek atakowanych użytkowników wynosił 99,7%), Sudan, Malawi oraz Tanzania. Na uwagę zasługują takie państwa jak Bangladesz, Sudan oraz Indie, które charakteryzują się najwyższym poziomem zagrożeń zarówno pod względem ataków online, jak i lokalnych i stanowią państwa o najbardziej niebezpiecznym środowisku cyfrowym na świecie. Łącznie w grupie najwyższego ryzyka znajduje się 7 państw (co najmniej 75% ataków na użytkowników w 2012 r.). Kolejne 41 państw należy do grupy wysokiego ryzyka (56-75%), w tym Indonezja, Etiopia oraz Kenia. 67 państw zostało zaklasyfikowanych do grupy „średniego ryzyka”, w tym Chiny, Rosja, Brazylia oraz Hiszpania. 38 państw znalazło się w grupie najniższego ryzyka, dla której odsetek zaatakowanych użytkowników w 2012 roku wynosił 35% lub mniej. Najniższa liczba lokalnych incydentów została odnotowana w Danii (15%).

– Najważniejszy wniosek naszej regularnej analizy poziomu zagrożeń jest taki, że użytkownicy komputerów nie są bezpieczni w żadnym miejscu na świecie – komentuje Costin Raiu, dyrektor Globalnego Zespołu ds. Badań i Analiz (GReAT), Kaspersky Lab. – Nawet w najbezpieczniejszych państwach co piąty użytkownik był celem co najmniej jednego ataku lokalnego lub sieciowego. Wniosek jest prosty – użytkownicy oraz firmy w każdym państwie muszą zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia ochrona przed współczesnymi zagrożeniami – dodaje.

Źródło: firmy Kaspersky Lab

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

raport, Kaspersky Lab, bezpieczeństwo

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

przeczytaj_tresc_ponownie