Przejdź do treści

Budowa sieci w ramach RPO

Data: 2010-08-13 00:00:00

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 przyjął  6 sierpnia 2010 r. uchwałę nr 48 zmieniająca załącznik Nr 2 Komitetu Koordynującego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (kategoria interwencji 10-15, dziedzina: Społeczeństwo informacyjne).

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 przyjął  6 sierpnia 2010 r. uchwałę nr 48 zmieniająca załącznik Nr 2 Komitetu Koordynującego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (kategoria interwencji 10-15, dziedzina: Społeczeństwo informacyjne).

Zmiana Linii demarkacyjnej w kształcie zaproponowanych w § 3 niniejszej uchwały KK NSRO umożliwia realizację w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) projektów polegających na budowie lub rozbudowie lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub sieci dystrybucyjnych, z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy lub rozbudowy sieci dostępowych. Zatwierdzenie takiego projektu w ramach RPO powinno zostać poprzedzone dokładną analizą stanu infrastruktury w danym obszarze. Wskutek zmiany Linii demarkacyjnej możliwe będzie efektywne zaprojektowanie sieci szerokopasmowych finansowanych z RPO i doprowadzenie ich w pobliże użytkowników końcowych.

Źródło: Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

Załączniki

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, sieci, inwestycje, samorządy

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie