Przejdź do treści

Borzęcin dostanie pieniądze z UE na radiową sieć

Data: 2010-05-12 00:00:00

Władze Borzęcia, gminy  leżacej pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem ucieszyła wiadomość z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie. Wniosek pt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin" uzyskał ocenę 74,5 punktu i został zatwierdzony do realizacji w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Władze Borzęcia, gminy  leżacej pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem ucieszyła wiadomość z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie. Wniosek pt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin" uzyskał ocenę 74,5 punktu i został zatwierdzony do realizacji w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Dzięki temu gmina wzbogaci się w rozbudowaną sieć internetu radiowego, a 150 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej otrzyma bezpłatny sprzęt komputerowy wraz z dostępem. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa i ruszy procedura przetargowa na realizację zadania, którego koszt inwestorski zamyka się kwotą 2,44 mln złotych, przy dofinansowaniu w wysokości 2,07 mln ze środków POIG tj. 85 % wartości zadania. To kolejne środki pozyskane przez gminę Borzęcin z zewnątrz. Tylko w ostatnim półroczu gmina pozyskała blisko 10 mln złotych, w tym 9,2 mln ze środków funduszy unijnych. W oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie są dwa kolejne wnioski na kwotę dofinansowania 5,33 mln złotych.

- Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin" przewiduje realizację zadania mającego na celu dostarczenie internetu mieszkańcom zagrożonym „wykluczeniem cyfrowym” - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin - Ze względu na rozmieszczenie miejscowości gminy, ukształtowanie terenu i istniejącą infrastrukturę techniczną wybrano technologię radiową jako najbardziej korzystną. Projektowana sieć zakłada doprowadzenie sygnału internetowego do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, skąd sygnał przesyłany będzie dalej do 11 masztów nadawczych. W ramach projektu przewidziano również zakup 150 zestawów komputerowych. Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie nieodpłatnie przekazany beneficjentom programu oraz podłączony do sieci internetowej.

- Centrum Zarządzania Siecią będzie znajdować się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie - tłumaczy Rafał Bakalarz, informatyk w Urzędzie Gminy w Borzęcinie - Rozwiązanie, które proponujemy, oparte jest na technologii 802.11 b/g i działa na uwolnionych przez UKE częstotliwościach 2.4 GHz oraz 5.4 GHz, co pozwoli zaoszczędzić środki publiczne w postaci braku opłat za częstotliwości licencjonowane.

Na cele projektu zrealizowana zostanie przebudowa pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Pomieszczenie zostanie wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wybudowana sieć internetowa obejmie swoim zasięgiem teren całej gminy.

Źródło: Urząd Gminy Borzęcin
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, dofinansowanie, sieci, infrastruktura, POIG, WWPE, inwestycje, internet

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie