Przejdź do treści

ATM liczy na LTE

Data: 2011-01-21 00:00:00

Należący do giełdowej spółki ATM  operator telekomunikacyjny ATMAN zawarł istotne umowy w zakresie sieci światłowodowych i świadczenia usług telekomunikacyjnych na łączną kwotę blisko 10 milionów złotych. Teleinformatyczna spółka, która oprócz centrów danych posiada jedne z największych w Polsce światłowodowe sieci metropolitalne, wiąże obecnie duże nadzieje z rozwojem i popularyzacją technologii LTE pośród jej klientów.

Należący do giełdowej spółki ATM  operator telekomunikacyjny ATMAN zawarł istotne umowy w zakresie sieci światłowodowych i świadczenia usług telekomunikacyjnych na łączną kwotę blisko 10 milionów złotych. Teleinformatyczna spółka, która oprócz centrów danych posiada jedne z największych w Polsce światłowodowe sieci metropolitalne, wiąże obecnie duże nadzieje z rozwojem i popularyzacją technologii LTE pośród jej klientów.

Do najważniejszych kontraktów zawartych na rynku operatorów telekomunikacyjnych ATM zalicza umowę podpisaną z jednym z operatorów notowanych na GPW w Warszawie oraz kontrakt ze spółką wchodzącą w skład jednej z największych grup medialno-telekomunikacyjnych w Polsce. Realizacja umów już się rozpoczęła: pierwsze rozwiązania w zakresie operatorskich sieci światłowodowych zostały dostarczone jeszcze w 2010 roku, a ich wartość wyniosła ponad 3,6 mln zł. W kolejnych, przewidzianych na rok 2011 etapach ATMAN udostępni tym partnerom infrastrukturę światłowodową o przewidywanej wartości około 6 mln zł.

- Świadczone przez nas usługi stanowią element jednego z najciekawszych projektów telekomunikacyjnych realizowanych w ostatnich latach w Polsce. Bardzo nas cieszy, że ATMAN ma silną pozycję na rynku profesjonalnych usług operatorskich — powiedział Maciej Krzyżanowski, wiceprezes zarządu ATM S.A. ds. operacyjnych. - Specjalizujemy się w dostarczaniu transmisji danych i Internetu o wysokich przepustowościach. W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie innych operatorów sieciami światłowodowymi ATMAN w związku np. z implementacją LTE — dodał Maciej Krzyżanowski.

ATM przewiduje, że zastosowanie nowych technologii 4G/LTE (ang. Long Term Evolution) przez operatorów telekomunikacyjnych spowoduje istotny wzrost ruchu generowanego przez polskich użytkowników Sieci. Natomiast wzmożona aktywność internautów przełoży się na zwiększenie zapotrzebowania na przepustowość ze strony firm, których działalność jest ściśle związana z Internetem. Operator ATMAN również takim firmom świadczy usługi dostępu do Internetu i transmisji danych.

Z kolei operatorzy telekomunikacyjni zainteresowani wprowadzeniem LTE będą zmuszeni do uruchomienia bardzo dużej liczby stacji bazowych dla tej technologii. Ponieważ zakłada ona oferowanie abonentom Internetu o wysokiej przepustowości, stacje bazowe trzeba będzie podłączyć do sieci szkieletowych operatorów łączami o bardzo dużej przepustowości. Kluczowa dla szerokiego wdrożenia i rozwoju LTE w naszym kraju może się więc okazać zdolność do zwiększania przepustowości tych łączy w kolejnych latach. ATM jest przekonany, że obecnie jedyną technologią, która może zapewnić jednocześnie dużą przepustowość i należytą elastyczność, czyli możliwość wzrostu, jest właśnie technologia światłowodowa.

- Wiążemy duże nadzieje z implementacją nowych technologii przez wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, także w zakresie wprowadzanej technologii LTE. Proszę pamiętać, że ATMAN posiada jedne z największych światłowodowych sieci metropolitalnych w Polsce, również w miastach, w których budowa własnych sieci światłowodowych (np. na potrzeby tworzenia sieci LTE) byłaby teraz bardzo czasochłonna i droga — zaznaczył Maciej Krzyżanowski, wiceprezes zarządu ATM.

Źródło: ATM

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

światłowody, LTE, operatorzy, rynek

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie