Przejdź do treści

Antyterroryzm w sieci

Data: 2010-07-21 00:00:00

Ruszył portal antyterroryzm.gov.pl. Inicjatorami strony internetowej są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Portal powstał na bazie rekomendacji przygotowanych na forum zespołu zadaniowego - stałej grupy eksperckiej działającej przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

Ruszył portal antyterroryzm.gov.pl. Inicjatorami strony internetowej są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Portal powstał na bazie rekomendacji przygotowanych na forum zespołu zadaniowego - stałej grupy eksperckiej działającej przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

Na portalu znajdziemy m.in. poradniki i wskazówki dla mieszkańców dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Możemy również sprawdzić aktualny poziom zagrożenia terroryzmem. Na portalu znajdują się akty prawne i krajowe publikacje dotyczące przeciwdziałania zdarzeniom terrorystycznym. Opublikowany jest również opis systemu antyterrorystycznego RP oraz międzynarodowej współpracy w tym zakresie.

Materiały publikowane na portalu  antyterroryzm.gov.pl  przygotowują służby i instytucje wchodzące w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Przewodniczącym Zespołu jest minister spraw wewnętrznych i administracji. W pracach uczestniczą również: minister finansów, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości oraz sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjalnych, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef Agencji Wywiadu, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, szef Biura Ochrony Rządu, komendant główny Policji, komendant główny Straży Granicznej, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, szef Służby Wywiadu Wojskowego, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, szef Służby Celnej, szef Obrony Cywilnej Kraju oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Źródło: MSWiA

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

serwisy, MSWiA, zastosowania, bezpieczeństwo

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie