Przejdź do treści

8.3 POIG może być szczuplejszy o 50 mln euro

Data: 2011-03-14 00:00:00

Resort rozwoju regionalnego zamierza przesunąć 50 mln euro z programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na duże, kluczowe inwestycje związane z informatyzacją administracji publicznej. Zdaniem ministerstwa budżet na projekty telekomunikacyjne od początku został określony na zbyt wysokim poziomie, podczas gdy na projekty informatyczne brakuje środków - informuje Rzeczpospolita.

Resort rozwoju regionalnego zamierza przesunąć 50 mln euro z programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na duże, kluczowe inwestycje związane z informatyzacją administracji publicznej. Zdaniem ministerstwa budżet na projekty telekomunikacyjne od początku został określony na zbyt wysokim poziomie, podczas gdy na projekty informatyczne brakuje środków - informuje Rzeczpospolita.

W programie 8.3 POIG zatwierdzono dotychczas 196 wniosków o dofinansowanie o wartości 522,1 mln zł. Zawarto 151 umów na 300,8 mln zł, co stanowi 21,1 proc. całego budżetu. Płatności na rzecz beneficjentów wynoszą 21,24 mln zł czyli tylko niecałe 1,5 proc. budżetu.

Odbiorcy dotacji z POIG 8.3, to samorządy. Mogą one pozyskać pieniądze na zakup sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do internetu dla tzw. osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Możliwe jest też dofinansowanie budowy dostępowej sieci szerokopasmowej pod warunkiem, że jest ona niezbędna do zapewnienia dostępu do internetu dla gospodarstw domowych objętych projektem. Nie jest to jednak główny cel tego wsparcia i budowa nie musi być przewidziana w każdej inwestycji.

Zdamiem Iwony Wendel, wiceminister  resortu Rozwoju Regionalengo, od początku założono zbyt duży budżet - 309,75 mln euro - na te dotacje. Ponadto demotywująco na samorządy działał również wymóg utrzymania projektu przez pięć lat.

Tymczasem na projekty z zakresu budowy elektronicznej administracji (VII priorytet "Innowacyjnej gospodarki") brakuje środków.

- Dlatego chcemy przesunąć 50 mln euro ze środków na przeciwdziałanie e-wykluczeniu na duże, kluczowe inwestycje związane z budową elektronicznej administracji - wskazuje Wendel.  Ostateczną decyzję o przesunięciu pieniędzy podejmie tzw. komitet monitorujący "Innowacyjnej gospodarki", którego członkowie zbiorą się pod koniec marca.

Źródło: Rzeczpospolita

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.3 POIG, MRR, administracja, samorządy

przeczytaj_tresc_ponownie