Przejdź do treści

2 mln zł dla Kędzierzyna-Koźle na walkę z e-wykluczeniem

Data: 2010-10-14 00:00:00

Zapewnienie dostępu do Internetu dwustu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności i dostosowanie ich do standardów społeczeństwa informacyjnego XXI wieku, to główne założenie projektu realizowanego przez gminę Kędzierzyn-Koźle przy wsparciu ze strony Unii Europejskiej.

Zapewnienie dostępu do Internetu dwustu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności i dostosowanie ich do standardów społeczeństwa informacyjnego XXI wieku, to główne założenie projektu realizowanego przez gminę Kędzierzyn-Koźle przy wsparciu ze strony Unii Europejskiej.

Gmina Kędzierzyn-Koźle otrzymała blisko 2 mln zł dofinansowania, to jest 85% kosztów kwalifikowanych - czyli takich, które mogą zostać zrefundowane.

Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listę rankingową dla I naboru wniosków w 2010 roku z Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jednym z beneficjentów Programu jest właśnie Kędzierzyn-Koźle z projektem pod nazwą „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”. Rekrutacji uczestników projektu dokona specjalnie do tego celu powołana komisja. Nabór kandydatów grupy docelowej przewidziany jest na początku 2011 roku.

Źródło: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorządy, wykluczenie cyfrowe, dofinansowanie, POIG

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie