Przejdź do treści

2,5 mln zł na walkę z e-wykluczeniem w Borzęcinie

Data: 2010-10-12 00:00:00

Blisko 2,1 mln zł trafi do gminy Borzęcin w woj. małopolskim z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na realizację programu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Borzęcin". Przed kilkoma dniami podpisano umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie. 

Blisko 2,1 mln zł trafi do gminy Borzęcin w woj. małopolskim z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na realizację programu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Borzęcin". Przed kilkoma dniami podpisano umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie. 

Niebawem rozpisana zostanie procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych, z czego 85% pokryją fundusze europejskie.  

Program przewiduje realizację zadania mającego na celu dostarczenie internetu mieszkańcom zagrożonym „wykluczeniem cyfrowym”. Po jego realizacji gmina wzbogaci się w rozbudowaną sieć internetu radiowego, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej otrzymają bezpłatny sprzęt komputerowy wraz z dostępem.

- Ze względu na rozmieszczenie miejscowości gminy, ukształtowanie terenu i istniejącą infrastrukturę techniczną wybrano technologię radiową jako najbardziej korzystną - mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak - Projektowana sieć zakłada doprowadzenie sygnału internetowego do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, skąd sygnał przesyłany będzie dalej do 11 masztów nadawczych. W ramach projektu przewidziano również zakup 150 zestawów komputerowych. Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie nieodpłatnie przekazany beneficjentom programu oraz podłączony do sieci internetowej.

Na cele projektu zrealizowana zostanie przebudowa pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Pomieszczenie zostanie wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wybudowana sieć internetowa obejmie swoim zasięgiem teren całej gminy.

Źródło: Urząd Gminy Borzęcin

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorząd, POIG, dofinansowanie, sieć, inwestycje, WWPE

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie