Przejdź do treści

11 lutego zacznie się inwentaryzacja sieci

Data: 2013-02-05 04:36:00
11 lutego zacznie się inwentaryzacja sieci

Urząd Komunikacji Elektroniczej poinformował oficjalnie, że 11 lutego zaczyna inwentaryzację infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rodzaj i zakres zbieranych informacji został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację (Dz. U. Nr 46, poz. 238).

Począwszy od dnia 11 lutego 2013 roku rozpocznie się rozsyłanie wezwań do wszystkich podmiotów znajdujących się w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa UKE, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Do przekazania danych o posiadanej infrastrukturze, budynkach umożliwiających kolokację oraz zrealizowanych i planowanych inwestycjach wezwanych zostanie  łącznie 10231 podmiotów.

Na podstawie zabranych danych zostanie sporządzony i przedłożony Prezesowi Rady Ministrów raport pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. Publikacja raportu jest planowana na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wszystkie instrukcje związane z logowaniem, wprowadzaniem i przekazaniem danych objętych wezwaniem Prezesa UKE będą dostępne na stronie Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej https://form.teleinfrastruktura.gov.pl w zakładce „Pomoc”.

Źródło: UKE

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

sieci, prawo, inwentaryzacja sieci, UKE

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Użytkownicy czytali również

przeczytaj_tresc_ponownie